Reklam
Olika ställen i huddinge kommer här

Huddinge

Vädret i Huddinge just nu
Kort information om Huddinge
Etablera i Huddinge strax söder om Stockholm
Sankt PetrikyrkanSankt Petrikyrkan


 

 


Huddinge är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Med sitt läge, cirka 15 minuter från Stockholms city, kan kommunen erbjuda flera stora arbetsplatsområden strategiskt belägna vid infarterna till Stockholm.

Huddinge har ett rikt näringsliv med över 2 000 aktiva små och medelstora företag. Flera av dessa har etablerat sig i de tretton större eller mindre arbetsområden som finns i kommunen. Framförallt sker utvecklingen i de tre viktiga utvecklingsområdena Flemingsberg/Huddinge Centrum, Länna och Kungens Kurva. Det senare är t ex Stockholms mest expansiva handelsplats just nu.


Kunskap och kompetens

Här finns utöver kommunens egen utbildningsverksamhet med bland annat fyra gymnasier även Södertörns högskola, de två universiteten Karolinska Institutet och KTH samt Novum Forskningscentrum med världsledande forskning inom främst bioteknik och biomedicin.

För att alla ska ha nytta av detta krävs ett fungerande samarbete mellan kommun, näringsliv och utbildning. Huddinge kommun har därför inrättat ett råd för näringslivs- och högskolefrågor. Rådet är ett viktigt nätverk med ansvariga politiker, representanter för Handelskammaren och Företagarna och den högre utbildning och forskning som finns i Huddinge. Rådets uppgift är att verka för en bra näringslivsutveckling i Huddinge. Det finns även andra viktiga mötesplatser och nätverk, som de lokala företagarföreningarna.

Samarbete för utveckling

Inom kommunen sker ett samarbete mellan näringslivsavdelningen och exploateringsavdelningen för att säkra nuvarande och framtida behov av mark och lokaler för företagen. Samarbete sker även med arbetsförmedlingen, Södertörns högskola och kommunens barn- och utbildningsförvaltning. Detta för att säkra tillgången på arbetskraft med rätt utbildning för företagen i kommunen.

Huddinges fem största arbetsplatser är Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (6 500), Huddinge kommun (ca 5 000), Novum Forskningspark (1 100), IKEA (900) och Södertörns Högskola (730). (Siffror från april 2004.)
Fakta om Huddinge
Folkmängd(2006) 90 128
Area(2006) 141 km2
Landskap Mälardalen
Län Stockholm
Kommun Huddinge
Församling 1
Läge 00° 00´ N, 00° 00´ Ö
Parker i Huddinge
Torg i Huddinge
Aktiviteter i Huddinge
Huddinges högsta hus
  Kontakta oss            Om oss           
 
Allt om Huddinge
Ansvarig: Advisor FöretagsKonsult AB www.afk.se
Tel: 070-715 64 74  Postadress: Box 2096, 14 102 Huddinge